Ingeborg sine gruppetimer vil utgå resten av juni.

Ingeborg sine gruppetimer vil utgå resten av juni grunnet en skade.