Status i forbindelse med pandemien

26. november 2020

Oppdatering av antall i karantene

Det ble i dag sendt ut melding fra Kommuneoverlegen til ytterligere 13 personer. Disse nye 13 er i karantene til og med lørdag 28. november.


Karantenen er altså på bakgrunn av at disse har oppholdt seg på senteret samtidig som en smittet, men de skal ikke ha vært i kontakt med den smittede. Dersom de berørte har fulgt alle smitteverntiltak som vi har på Trimmen, så er sjansen for at noen ble smittet helt minimal.


Vår bransjeorganisasjon VIRKE har lenge arbeidet med å prøve å få opphevet denne typen karantene, da bransjen mener at smitteverntiltakene som vi har satt inn, forhindrer smitte til andre som er på senteret samtidig som en smittet. Nå får vi jo en liten test av denne påstanden gjennom dette tilfellet.