top of page

SAMMEN kommer vi videre

Valgene vi står ovenfor er nødvendige, på grunn av at pandemien har endret spillereglene. Vi kan ikke fortsette "akkurat som før", men er helt nødt til å gjøre noen justeringer for fremtiden. Under presenterer vi 4 ulike scenarioer, veivalg eller alternativer. Link til "valget" på rød knapp nederst på denne siden, men vi ber deg om å lese alle alternativene nøye igjen først.


Alternativene som har blitt arbeidet frem, er kort fortalt:

  •  #1 - IS I MAGAN

  • #2 - STRAMME INN/ TILPASSE

  • #3 - VI FIKSER DET SAMMEN

  • #4 - GI GASS NÅ
     

Detaljer og konsekvenser for hvert av alternativene kan du lese om under.

#1 - IS I MAGAN

Pandemien slipper etter hvert taket, og folk flest vil gradvis komme tilbake til gamle vaner. Bare kjør på som i dag (og med samme pris - kun justert for KPI), og stå gjennom et par år med underskudd og usikkerhet rundt videre drift.

Dette vil medføre kun generell prisøkning på 5,1% (som følge av økningen i KPI), samt noen midlertidige(?) innstramminger. Det blir ikke økonomi til å kjøpe inn noe nytt utstyr før medlemstallene går kraftig oppover igjen. Dersom tallene ikke ganske raskt snur mot en positiv trend, så må uansett en av de andre tiltakene gjennomføres innen april 2022 for å sikre videre drift.

Dersom du står i bindingstid når prisen justeres i forhold til KPI, vil du få spørsmål om du ønsker å bidra litt ekstra, ved å gå opp til ny pris (+5,1%) før bindingstiden har gått ut (altså helt frivillig). 

#2 - STRAMME INN/ TILPASSE

Pandemien vil fortsette å prege samfunnet, og vi har uansett lagt til oss en del nye vaner som vil bli værende. Betraktelig færre ønsker å prioritere tid til styrketrening og andre treningsformer innendørs, og dette vil vedvare ganske lenge. Skreia Trim bør tilpasse seg ved å kutte ned på tilbudet og stramme hardere inn på kostnadene ved å drive senteret.

Dette vil medføre mindre lokaler, minimal oppussing med det første, lite eller ingen innkjøp av nytt utstyr i 2022, muligens bortfall av betjent resepsjon, samt videreføring av ordning med færre gruppetimer enn før pandemien. Det vil kort sagt bli et mer begrenset tilbud til "samme pris" som i dag (justert opp 5,1% for økning i KPI).

#3 - VI FIKSER DET SAMMEN

Sammen skal medlemmer og Skreia Trim finne veien ut av pandemien. Gjennom ekstra hard innsats for å verve, samt ikke minst videre investering i oppussing, nytt utstyr og mye markedsføring også på nyåret, så skal vi få medlemstallet opp igjen raskt.

Skreia Trim viderefører vervepremie, slik at du fortsatt får 500kr rett på VIPPS for hvert medlem du verver til å prøve over nyttår. Samtidig legger Skreia Trim mye jobb og penger i å markedsføre nyttårskampanjen. Det kan bli et par nye apparater ganske raskt, samt nye vektskiver og diverse småutstyr i frivektsavdelingen rett over nyttår. 2 nye instruktører ansettes så fort som mulig, og vi bygger gradvis opp igjen timeplanen i takt med at medlemstallet øker.

Denne løsningen krever en prisøkning på ca. 64kr per måned (unntatt for studenter og uføre). De som har lyst og evne til å bidra ekstra, får muligheten til å øke medlemsavgiften med 94kr i stedet. Økningene over er inkludert justering for KPI (5,1%), slik at reell prisøkning blir 39kr (eller 69kr for de som velger det).

 

Appen som du bruker for å åpne døra koster også en del i året. For å dekke inn noe av denne kostnaden, så må Skreia Trim fakturere deg 99kr 2 ganger i året for bruk av appen (eller evt leie av adgangskort). En slik type årlig avgift brukes av en del andre sentre, men vi har klart å unngå det så langt.

Nye prisplaner publiseres over nyttår, slik at alle nye medlemmer må betale ca. 94kr/mnd mer enn du gjør i dag. Du får selvfølgelig beholde den prisplanen du ligger på (altså 64kr økning i stedet for 94kr), så lenge du fortsetter som medlem.

Dette er ikke nok til å dekke inn for kostnadene som løper i dag (selv med de besparelsene som allerede er satt inn), så 2022 må budsjetteres med underskudd. Vi er derfor avhengige av at nyttårskampanjen går så det suser, samt ikke minst at du som er medlem i dag blir med videre. Dersom vi ikke har fått medlemstallet opp igjen i løpet av mars, så må en av de andre tiltakene gjennomføres (stramme inn eller øke prisen ytterligere på alle unntatt studenter og uføre).

 

Denne løsningen gir større risiko enn den siste (under), da Skreia Trim risikerer å bruke opp alt av "penger på bok" (spart opp for å investere i mer nytt utstyr), for å sikre videre drift av dagens tilbud.

#4 - GI GASS NÅ

Pandemien har ført til at færre er medlem på treningssenter globalt. Dette merker vi selvfølgelig også her på Trimmen. Samtidig så fortjener du som fortsatt vil investere i god helse gjennom trening, å ha et senter som du trives skikkelig godt på. Skreia skal ha et topp treningssenter, med et kvalitetstilbud for alle som vil holde seg i form.

Skreia Trim bør derfor fortsette investeringen i nye apparater som ble påstartet under pandemien. Det trengs et par nye tredemøller, litt nye vektskiver og diverse småutstyr i frivektsavdelingen. Tilbudet av inspirerende og morsomme gruppetimer, må også gradvis bygges opp igjen mot nivået som var før pandemien.

Dette vil medføre 94kr i økt medlemsavgift for alle unntatt studenter og uføre, samt "appleie" eller "kortavgift" som beskrevet over. Det gir også en raskere oppgradering av Skreia Trim i løpet av de kommende årene. Første tiltak over nyttår blir innkjøp av 4 nye apparater (Impulse), og frivektsavdelingen får et ytterligere løft med tanke på både utstyr og lokaler tidlig i det nye året. Første steg blir ansettelse av 2 nye instruktører, og vi vil gradvis bygge opp igjen bredden av gruppetimer.

Økningene over er inkludert justering for KPI (5,1%), slik at reell prisøkning blir 69kr.

Denne løsningen vil sikre sunn og langsiktig drift av et fullverdig treningssenter på Skreia, og "Trimmen" vil fortsatt være priset lavere enn senter med lignende tilbud på Lena og Gjøvik. Vi er klar over at bredden i tilbudet på Skreia er noe mer begrenset enn på større senter på større steder, men vi vil jobbe hardt for å levere det beste som er mulig her i den lille bygda vår.

Spørsmål?

Dette er det viktigste veivalget som Skreia Trim har stått ovenfor, og det er vanskelig å forklare alt i detalj. Bare ring eller send epost dersom du lurer på noe mer.

Selve "VALGET" kan du klikke deg til her...

61 16 22 02 (tast 4)

bottom of page