SMITTEVERNTILTAK FRA 9. DESEMBER

TILTAK for Skreia Trim i henhold til nye regler:

- Generelt 1m avstand inne på senteret, eller ta på munnbind

- Begrensning på antall inne i garderober (plakater på dører)

- Begrensning på antall på gruppetimer (plakat og begrensning i Boost)

- 2m avstand på gruppetimer på grunn av høy intensitet (plakat)

- Maks 40 personer inne på senteret samtidig (veldig usannsynlig nå mot jul)